Regulamin

Prosimy przeczytać uważnie regulamin korzystania z Serwisu. Użycie Prostego Logowania do serwisu świadczy o zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
 1. Definicje
 2. Zespół MojeGrosze.pl (w skrócie Zespół) - osoby związane z tworzeniem Serwisu - albo - Noma Solutions
  Serwis - stworzona przez Zespół MojeGrosze.pl strona, ktora umożliwia Użytkownikom zarządzanie prywatnymi finansami
  Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
  Proste Logowanie - rejestracja i logowanie się do Serwisu za pomocą istniejącego konta w serwisach Google i Grono, jak również rejestracja i logowanie się w Serwisie za pomocą uproszczonej procedury z użyciem przesłanego na podany adres e-mail odnośnika aktywującego konto.
 3. Postanowienia ogólne
 4. Niniejszy regulamin określa podstawy korzystania z Serwisu oraz zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest zwolnione z jakichkolwiek opłat.
 5. Zasady korzystania z Serwisu Mojegrosze.pl
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach strony Mojegrosze.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązujacymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Uzytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza się w Serwisie.
 7. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
 8. Zespół Mojegrosze.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Zespół Mojegrosze.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Zespół Mojegrosze.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw. Zespół Mojegrosze.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki i konsekwencje decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Systemu w zakresie zarządzania finansami.
 9. Prawo własności intelektualnej
 10. Zespół Mojerosze.pl zwraca uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Zespół informuje, że Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Zespół Mojegrosze.pl.
 11. Postanowienia końcowe
 12. Zespół Mojegrosze.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. Zespół Mojegrosze.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji Serwisu, jak również jego likwidację. Na wyraźne żądanie Użytkownika Zespół Mojegrosze.pl usuwa jego konto wraz z informacjami dodanymi przez Użytkownika.
2021-02-26 -